Tak w naszym ośrodku wyglądało pożegnanie lata w tym roku.