Poszerzając działalność Rodzinnego Domu Seniora stworzyliśmy możliwość pozyskania odpowiednich kwalifikacji oraz umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi. W tym celu organizujemy cykliczne szkolenia.

Oto program kursu przygotowawczego dla opiekunów osób starszych:

– anatomia i fizjologia człowieka,

– pierwsza pomoc,

– radzenie sobie ze stresem-asertywność,

– techniki pomiaru podstawowych parametrów życiowych,

– gerontologia z elementami psychologii,

– podstawowe zasady higieny,

– higiena żywienia człowieka,

– pielęgnacja ran przewlekłych,

– pielęgnowanie po zabiegach operacyjnych,

– metodyka organizacji czasu wolnego,

– zapoznanie z chorobami wieku starczego.

Oferujemy 2 tryby szkolenia: zaoczny oraz wieczorowy.

Status: grupowe.

Liczba godzin: 50 – w tym 40h praktyk.

Koszt: 550 zł (możliwość płatności w ratach).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazany numer telefonu lub za pomocą poczty e-mail.

Informacja: 795 – 164 – 120.

 

SeniorMed

Granica 6A 73-140 Granica Zachodniopomorskie
Telefon: 795-164-120
E-mail: seniormed@vp.pl

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza

Formularz kontaktowy