Turnus rehabilitacyjny

Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehabilitacja

                                                       Turnusy rehabilitacyjne     

Turnus rehabilitacyjny

Daj sobie szansę na lepsze jutro.

Rehabilitacja jest nieodłącznym elementem leczenia. Odgrywa istotną rolę w przypadku chorych w okresie rekonwalescencji czy po leczeniu operacyjnym. Usprawnianie, które jest jej efektem, w dużym stopniu wpływa na organizm i stymuluje wiele procesów zdrowotnych, szczególnie jest to widoczne w przypadku starszych pacjentów.

Spośród wielu ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce, SeniorMed wyróżnia całodobowa, profesjonalna opieka pielęgniarska i zespołu pomocniczego, nadzór lekarza nad przebiegiem pobytu.

 • Spośród niezliczonej ilości prywatnych  domów opieki/seniora, zpo, gdzie działalność prowadzona jest jedynie na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej bądz rejestru wojewody – SeniorMed wyróżnia posiadanie stosownych wpisów do Rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego Działalności Leczniczej. Bezpieczeństwo a także dobre samopoczuciem naszych pacjentów jest naszym pyiorytetem. Nad prawidłowym wykonywaniem czynności przez  kadrą opiekuńczą, medyczne i rehabilitacyjną, a także dostęp do profesjonalnej rehabilitacji realizowanej przez magistrów fizjoterapii czuwa Dyrektor Ośrodka mgr. Magdalena Fronczyk
 • Opieka nad pacjentami prowadzona jest przez dyplomowane pielęgniarki, obecne 24 h wraz z zespołem pomocniczym: opiekunki medyczne i salowe.
 • Oferta turnusów rehabilitacyjnych skierowana jest do osób oczekujących profesjonalnej rehabilitacji oraz maksymalnego usprawnienia .
 •  Oferta turnusu rehabilitacyjnego skierowana jest nie tylko do osób potrzebujących profesjonalnej całodobowej opieki, pomocy w czynnościach dnia codziennego i/lub poszukujących profesjonalnej rehabilitacji ośrodek na profesjonalnie przygotowaną  kadry fizjoterapeutycznej do świadczenia usług na najwyższym poziomie – czego dowodem, są dyplomy i zaświadczenia z  odbytych szkoleń ( poza uzyskaniem tytułu magistra rehabilitacji) będące podstawą do wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki Fizjoterapeutycznej
 • W ramach rehabilitacji realizujemy: kinezyetarpię (ćwiczenia ruchowe), hydroterapię, miejscową, masaże – w tym drenaże: limfatyczny ręczny .
 • Wszelkie urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka posiadają paszporty identyfikacyjne i podlegają obowiązkowym, okresowym kontrolom stanu technicznego.
 • Dla zachowania jak najwyższych standardów czystości i higieny ośrodek używa profesjonalnych środków mycia i dezynfekcji: powierzchni, urządzeń, sprzętu i rąk o szerokim spectrum działania: bakteriobójczym, wirusobójczym itp.
 • Pościel pacjentów jest  prana i odkażana  w własnej  pralni.
 •  SeniorMed nie jest szpitalem, w którym leczy się pacjentów, tylko miejscem w którym pielęgniarka pod nadzorem lekarza ośrodka, kontynuuje leczenie zaordynowane przez lekarzy prowadzących pacjenta na co dzień lub po zakończonym pobycie w szpitalu. Pacjenci, którzy  w trakcie pobytu, wymagają jednak zastosowanie specjalistycznego leczenia są kierowani do szpitala.
 • W przypadku zagrożenia życia wzywamy pogotowie ratunkowe, które z racji bliskości Stacji Pogotowia, przyjeżdża natychmiast..
 • Nie wyznaczamy godzin odwiedzin ani czasu przebywania.

W SeniorMed realizowane są intensywne  turnusy rehabilitacyjne skierowane na:

 1. Rehabilitację udarze/urazie mózgu
 2. Rehabilitację geriatryczną
 3. Rehabilitację w schorzeniach SM i chorobie Parkinsona
 4. Rehabilitację kręgosłupa
 5. Rehabilitację po urazie/zabiegu ortopedycznym

Komentowanie jest wyłączone.