Rodzinna atmosfera

Jedną z najważniejszych cech, jakie powinien mieć profesjonalny ośrodek dla osób w podeszłym wieku, jest odpowiednia atmosfera. SenioMed to zdecydowanie rodzinny dom seniora, w którym zapewniamy szczególną formę usług opiekuńczych tym, co wymagają pomocy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Świadczymy je całodobowo i dopasowujemy indywidualnie do potrzeb Pensjonariuszy. Oferowana przez nas przyjazna opieka ma bardzo szeroki zakres. Ze strony wykwalifikowanego personelu mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w m.in.: podstawowych czynnościach:

  • życiowych,
  • pielęgnacji,
  • higienicznych.

W tym kompleksowym podejściu do Podopiecznych nie brakuje również odpowiedniego żywienia, leczenia oraz rehabilitacji. Są to sprawy niezwykle istotne dla osób starszych i dlatego oprócz wywiadu wstępnego, na bieżąco monitorujemy stan zdrowia i wymagania mieszkańców domu w zakresie tej opieki.

Wsparcie Pensjonariuszy dotyczy także załatwiania spraw osobistych czy przy zakupach artykułów osobistego użytku. Ponadto organizujemy różne zajęcia w celu zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców i udzielamy bieżącego wsparcie tym, którzy tego potrzebują.

Jesień życia to zazwyczaj trudny okres dla osób starszych. Ograniczenia wynikające z ich samopoczucia psychicznego i fizycznego wpływają na samodzielne funkcjonowanie. Konieczność całodobowej opieki nad seniorem jest problemem wielu rodzin. Można go jednak rozwiązać z pomocą takich placówek jak nasza. SeniorMed proponuje wsparcie tych, co opiekują się krewnymi w podeszłym wieku i dla mieszkających samotnie.

Dbamy o to, aby każdy osoba starsza, która do nas trafi, czuła się komfortowo i wyjątkowo. Przyjazna opieka, jaką oferujmy w rodzinnym domu seniora, polega na indywidualnym podejściu do Pensjonariuszy. Doświadczenie, jakie mamy w zakresie świadczenia im ciągłego wsparcia, pozwala nam na zagwarantowanie warunków zbliżonych do domowych. Jesteśmy godni zaufania i staramy się, aby mieszkańcom nie towarzyszyło poczucie osamotnienia, z którym kojarzone jest życie ludzi w podeszłym wieku.

Rodzinny dom seniora

Prywatny dom opieki SeniorMed zapewnia mieszkańcom bezpieczne warunki pobytu oraz przyjazną opiekę specjalistyczną. Dostosujemy nie tylko odpowiednie leczenie, rehabilitację do ich stanu zdrowia. Pamiętamy również o pielęgnowaniu różnych zainteresowań, które mają wpływ na samopoczucie osób starszych. Dopasowujemy je do preferencji seniorów i staramy się proponować nowe formy rozwoju intelektualnego czy pasje.

Zachęcamy mieszkańców domu do prowadzenia możliwie aktywnego trybu życia na tyle, w jakim stopniu pozwala im zdrowie.

Nasza placówka ma rodzinny charakter, co z pewnością wpływa na poczucie bezpieczeństwa i lepsze samopoczucie Pensjonariuszy. Dbamy o to, aby relacje z innymi Podopiecznymi oraz personelem były dobre. Zależy nam na zapewnieniu domowej atmosfery, w której każdy jest traktowany z należytym szacunkiem.

Świadczenie profesjonalnej, troskliwej i przyjaznej całodobowej opieki ma ogromne znaczenie dla osób w podeszłym wieku. Dzięki temu czują się właśnie bezpiecznie i żyją w przekonaniu, że nie zostali sami ze swoimi problemami natury psychicznej czy fizycznej. Wszystkie usługi świadczone przez prywatny dom opieki uwzględniają stan zdrowia Podopiecznych, ich sprawność fizyczną i intelektualną. Przestrzegamy prawa, które mają do godności, wolności oraz intymności. Staramy się, aby uśmiechali się jak najwięcej i w tym celu organizujemy m.in. spotkania grupowe czy inne formy miłego spędzania wolnego czasu. Zależy nam na tym, aby pomimo tego, że są z dala od bliskich, czuli się tu dobrze.

Jak trafić do naszego rodzinnego domu seniora? Jeśli Państwo lub Wasi bliscy wymagają codziennej pomocy z racji swojego wieku bądź niepełnosprawności i nie mogą mieć zapewnionych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, to wówczas takie wsparcie można uzyskać w SeniorMed. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz rozwiejemy wątpliwości! Naszą nadrzędną funkcją jest opieka nad osobami starszymi, a pobyt w ośrodku spełnia potrzeby bytowe i emocjonalne seniorów. Mają oni szansę przebywać w podobnym wiekowo towarzystwie, nawiązywać znajomości i przyjaźnie oraz realizować swoje pasje. Jednocześnie wykwalifikowany zespół lekarzy, rehabilitantów i terapeutów dba o ich zdrowie psychiczne oraz fizyczne.

Prywatny dom opieki całodobowej to doskonałe miejsce, aby osobom starszym zagwarantować godne warunki życia. Zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z naszej oferty!

Komentowanie jest wyłączone.